Samenwerking - Bonniers Zorg, thuiszorg met een kleinschalig karakter

Betrokken zorg, daar staan we voor
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over Bonniers Zorg

Ketenzorg Dementie
De dementieconsulent is werkzaam voor de cliënt en de mantelzorger en is gericht op het creëren van condities om de cliënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

MEE en Wijkteams
In Dordrecht werken medewerkers van MEE Drechtsteden in wijkteams en nauw samen met de bewoners, vrijwilligersorganisaties, gemeente en andere organisaties in de wijk. Zij pakken vragen op van bewoners, die problemen ervaren in het meedoen in de buurt of aan de samenleving.


Fysiotherapie Stationsplein
Bij Fysiotherapie Stationsplein in Dordrecht kunt u voor behandeling van klachten aan houding- en bewegingsapparaat, uw conditie, thuiszorgtherapie, uw spanningen of werkstress uitstekend terecht. De thuiszorgtherapeut en tevens fysiotherapeut Sybren Löbker kan u helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Website:
www.fysiotherapiestationsplein.nl

Ergotherapie 078
Heeft u een lichamelijke beperking en vindt u het lastig om zelfstandig thuis te functioneren, dan kunt u een beroep doen op onze afdeling Ergotherapie. De ergotherapeut kan u leren uw dagelijkse bezigheden zo praktisch mogelijk aan te pakken.


Pedicure aan huis
Als medisch pedicure voer ik mijn werkzaamheden uit bij u thuis. Als men de deur niet meer uit kan, of geen zin of tijd heeft om nog weg te gaan naar een salon dan kom ik op afspraak langs.


De kapster bij u thuis
Wil of kunt u niet naar de kapsalon komen? Kapster Sandra komt graag bij u langs.


Uitleen van hulpmiddelen
Samen met Medicura biedt Bonniers Zorg haar hulpmiddelen aan via de verhuur, uitleen of verkoop. Neem contact op met Bonniers Zorg voor meer informatie.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu